24 haziran ,AKALT, ALCAR, KARSN ,TSPOR hisse yorumu ve şirket haberleri bölümünde Turkish Yatırım tarafından hazırlanan günün önemli şirket haberlerini sizlere aktarıyoruz:

  • AKALT Şirket aktifinde ki taşınmaz ve üzerine mevcut yapılar ile birlikte muhtelif makine ve teçhizattan oluşan iplik üretim tesisinin; 2 ay faaliyet hazırlıkları dikkate alınarak ödemesiz, ilk 2 ayı takip eden 1. yılda aylık 150.000,‐ ABD Doları + KDV, sonraki 2 yılda ise aylık 200.000,‐ ABD Doları + KDV kira bedeli karşılığında 3 yıl 2 aylık süre için kiralanması ve kira dönemi boyunca Ak‐Al markasının kullandırılması için sözleşmenin Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. ile imza edilmesine; Alaplı’daki fabrikasının, Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş’ ye kiralanacak olması nedeniyle, üretim faaliyetlerinin 30.06.2011 tarihi itibariyle sonlandırılmasına, Alaplı’daki faaliyetin sona erecek olması ile birlikte, Alaplı’daki tüm çalışanların iş akitlerinin, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2011 Haziran ayı sonuna kadar, Merkez ofislerde faaliyet gösteren birimlerde çalışan personelin iş akitlerinin iş durumuna göre kademeli olarak yıl sonuna kadar olmak üzere, yasal hakları ödenmek suretiyle feshedilmesine ve toplu işçi çıkarma konusundaki tüm yasal bildirim yükümlülüklerinin ilgili makamlar nezdinde yerine getirilmesine, kararverildiği duyuruldu.
  • ALCAR [ALGYO] Şirketin maliki kargir fabrika ve müştemilat binalarına, değerleme şirketince 26.325.000 TL değer biçilmiş olup, söz konusu gayrimenkulün 26.000.000 TL bedelle Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye satılmasına, bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak alınmasına, karar verildiği duyuruldu.
  • KARSN Şirket, %63,46 oranında hissedarı ve ana ortağı olan Kıraça Holding A.Ş., Şirketin SPK nezdinde kayda alma işlemleri devam eden %32,96 oranındaki bedelli sermaye artışı kapsamında rüçhan haklarına mahsup edilmek üzere, Şirkete 40.896.827,89 TL sermaye avansı ödenmesine karar verildiğini duyurdu.
  • TSPOR Profesyonel futbolcu Halil Altıntop’un kulübe transferi konusunda futbolcu ile 3 anlaşma sağlandığı, Anlaşmaya göre futbolcuya; 2011‐2012 futbol sezonu için 1.312.500 Euro garanti ücret ve 10.000 Euro maçbaşı ücreti, 2012‐2013 futbol sezonu için 1.100.000 Euro garanti ücret ve 10.000 Euro maçbaşı ücreti, 2013‐2014 futbol sezonu için 1.100.000 Euro garanti ücret ve 10.000 Euro maçbaşı ücreti ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, Profesyonel futbolcu Adrian Mierzejewski’nin kulübe transferi konusunda futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre futbolcuya; 2011‐2012 futbol sezonu için 800.000 Euro garanti ücret ve 3.750 maçbaşı ücreti, 2012‐2013 futbol sezonu için 830.000 Euro garanti ücret ve 3.540 maçbaşı ücreti, 2013‐2014 futbol sezonu için 845.000 Euro garanti ücret ve 3.645 maçbaşı ücreti, 2014‐2015 futbol sezonu için 860.000 Euro garanti ücret ve 3.750 maçbaşı ücreti, 2015‐2016 futbol sezonu için 910.000 Euro garanti ücret ve 3.958 maçbaşı ücreti ödeneceği duyuruldu.


Turkish Yatırım

İlgili Aramalar: