Bugün itibariyle Akbank Hisseleriyle ilgili olarak yapılan yorum aşağıda yer almaktadır. Akbank hisseleriyle ilgili gelişmeleri ve hissenin tüyoları ile hisse yorumlarını sitemizden takip edebilirsiniz:


Akbank hisseleriyle ilgiliZiraat Yatırım’ın yorumu aşağıdadır:
-1Ç11 net karı 744 mn TL. Akbank, 748 mn TL olan piyasa beklentisi paralelinde 1Ç11 dönemi için 744 mn TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %30 daralırken, çeyreksel bazda %7,6 artış gösterdi. Bankanın 4Ç10 döneminde %15,8 olarak gerçekleşen özkaynak karlılığı 1Ç11 döneminde %16,9’a yükseldi. Bir önceki çeyrek net faiz marjının %4,8 olmasında rolü büyük olan enflasyona endeksli menkul getirisindeki katkının düşmesi ile net faiz marjı çeyreksel bazda 90 bps daralarak %3,9 oldu. Net faiz geliri yıllık ve çeyreksel bazda %23 ve %15 düşüş gösterirken faiz dışı gelirlerdeki artış net kara destek verdi.

-Brüt kredi toplamı %9,7 artış gösterdi. Aktif toplamı çeyreksel bazda sabit seyreden Banka, 1Ç11 döneminde kredi arzında agresif davranarak brüt kredilerini %9,7 artırdı ve Bankanın brüt kredileri 59,4 milyar TL’ye ulaştı. Aktif bileşiminde değişikliğe giden Banka, kredi arzının büyük oranda menkul kıymet portföyünden fonlarken, menkul kıymet portföyünün aktiflere oranı %37,6’ya geriledi (2010 YS: %43,7) Banka tüketici kredileri %6,3 artarken, artışın brüt kredilerin gerisinde kalmasının nedeni olarak %1,3 artış gösteren kredi kartı alacakları görüldü. Kredi kartı alacakları hariç tutulduğunda tüketici kredileri %9,1 artış gösterdi. Banka mevduat büyüklüğü %2,2 düşüş gösterirken, kredilerin mevduatlara oranının %90,5’e ulaşması aktif-pasif yönetimindeki değişimi daha iyi gösterdi (2010 YS: %80,1) Finansman kaynaklarında alternatif kanalların payının 1Ç11 döneminde arttığı görüldü. İhraç edilen menkul kıymetler bu dönemde 3,6 milyar TL’ye ulaştı, (2010 YS: 2,5 milyar TL)

-Net faiz marjın 90 bps daraldı. Enflasyona endeksli menkul kıymet katkısı ile 4Ç10 döneminde %4,8 olarak gerçekleşen net faiz marjı, 1Ç11 döneminde 90 bps daralarak %3,9’a geriledi. Kredi getirisi ve mevduat maliyeti arasındaki marj ise bir önceki çeyreğe göre 15 bps daralarak %2,6 oldu. -Net komisyon gelirleri hedeflerle uyumlu. Operasyonel giderler çeyreksel bazda %9 azalırken, geçen yıl ile kıyaslandığında %3 artış gösterdi ve giderlerin, operasyonel gelirlere oranı 1Ç11’de %34,5 olarak gerçekleşti (4Ç10:%40,2) Yıllık maliyet artışının düşüklüğü verimlilik açısından olumlu görülürken, operasyonel gelir tarafında faiz dışı gelirlerin katkısının artış gösterdiği görüldü. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasının sermaye karını 234 mn TL’ye taşıması ve yıllık ve çeyreksel bazda sırasıyla %12,7 ve %5,7 artış gösteren net komisyon geliri karı destekledi.

-Kredi risk maliyeti artış gösterdi. 2010 yıl sonunda %2,4 olan kredi temerrüt oranı, 1Ç11 dönemi sonunda %2,1’e gerileyen Bankanın, dönem içerisinde tahsil edilen temerrüt oranının, yeni temerrütlere oranı %143 olarak gerçekleşti. Bankanın kredi risk oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 25 bps artarak 94 bps’ye ulaştı. Kredi arzında agresif davranan Bankanın %2,1 olan kredi temerrüt oranının, yılın geri kalanında sabit kalacağını düşünüyoruz.

Akbank için hedef fiyatımız 8.30 TL Sektörün üzerinde kredi büyümesi gerçekleştiren Akbank, 1Ç11 döneminde kredi arzını büyük oranda menkul kıymet portföyünden fonladı. Menkul kıymet portföyü halen toplam aktiflerin %37,6’sı olan Akbank’ta, bu eğilimin yılın geri kalanında devam edeceğini tahmin ediyoruz. Komisyon gelirlerindeki sağlıklı büyüme Banka’nın gelir çeşitlendirmesi bakımından olumlu görülürken, menkul kıymet portföyünündeki azalma ile birlikte elde edilen sermaye karının, yılın devamında operasyonel geliri destekleyeceğini öngörüyoruz. Akbank için belirlediğimiz hisse başı hedef fiyat 8,30 TL olup, AKBNK hisseleri için tavsiyemiz ‘TUT’ yönündedir.

Konu linki:http://www.ziraatyatirim.com.tr/raporlar/Sirket_Analizleri/AKBNK%20E_10-05-11.pdf

ZİRAAT YATIRIM ARAŞTIRMA
Kaynak:borsagundem.com