Borsa gündem güne başlarken borsa yorumu bölümünde Gedik Yatırım ( http://www.gedik.com ) Tarafından Hazırlanan Günlük Bültenni sizlere sunuyoruz:

IMKB 100 endeksi Cuma günü % 0.78 art ışla,482 puan yükseldi. IMKB 100 Endeksi seçim sonras ındaki haftay ı % 3.1 oran ında de ğer kaybederek 61.716 seviyesinden kapatm ıştı. Geçen haftan ın ilk günü BDDK, bankalar ın tüketici kredileri için ay ırdı ğ ı karşılıkları yükseltiği haberiyle 60.311’e kadar gerileyen Endeks, haftayı 62.073 seviyesinden % 0.58 art ışla kapattı.

GARAN % 3.4 ve 10 Banka Endeksi % 1.7 yükseli şl e g e ç e n h a f t a ö n e ç ıktılar. TCMB’nin faizlerde ve munzam kar şılıklarda değişikli ğe gitmemesi yükseli şi tetikledi. Uluslararası Enerji Ajans ı’nın, petrol rezervlerinden 60 milyon varili serbest bırakma kararı alması haberinin etkisiyle petrol fiyatlar ı % 7 civar ında dü ştü. Cari açığının büyük k ısmı enerji kaynakl ı olan Türkiye için iyi haber oldu ğundan Türk borsas ının yükseli şini destekledi.

Avrupa borsaları % 0.5 civar ında kayıplarla haftay ı kapattı. Euro dolar karşısında % 1 d e ğer kaybetti. Asl ında kay ıp fazlayd ı ancak Yunanistan´ ın y e n i m a l i önlemlerinin AB -IMF heyetinin onay ını ald ı ğ ı haberiyle toparland ı. Temmuz ayında 12 milyar dolarlık dilimi vermek için Yunanistan’dan özelleştirme programının (bu tamamland ı) yanısıra 28 milyar Euroluk kemer s ıkma önlemi istenmi şti. 22 milyar Euroluk paket yapan Yunanistan Per şembe günü paketi ek vergilerle 28 milyara ç ıkardı. Paket bu hafta mecliste oylanacak. İktidar 7 fire vermesi halinde paketi onaylanmayacaktır . Partiden gelen huzursuz aç ıklamalar nedeniyle bu haftaya Euro değer kaybıyla başladı.

ABD merkez Bankas ı FED, faiz de de ğişikli ğe gitmezken Bernanke Ülke ekonomisinin gelece ğine ili şkin kötümer bir tablo çizdi. Bu hafta gelecek veriler bu açıdan izlenecektir. 30 Haziran’da Türkiye’nin d ış ticaret verisi de yurtiçi veriler arasında öne ç ıkacaktır.

Zayıf tepki hareketleri etkisinde olan İMKB 100 endeksinde dü şüş trend direnci olan 62.500 seviyesi haftan ın son günü test edilmesine ra ğmen geçilemedi. K ısa vadeli yeni pozisyonlar için 62.500 ‘ün üzerinde kapan ı ş gerçekle şmeli. Bu seviyenin geçilmesi halinde 63.300 ve 64.500 seviyeleri haftal ık bazda üst dirençler olarak gündeme gelecektir. Dü şüş trend direncinin geçilememesi halinde ise endekste tekrar 60.500 ve 59.800 destekleri gündeme gelecektir.”

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir…

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )

http://www.foreks.com