Finansman bonoları ne demektir? sorusunun cevabı aşağıda yer almaktadır:

Commercial Papers

İhraçcıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası aracıdır.