Forex sözlüğü bölümünde Forex işlemlerinde kullanılan Trend çizgilerinin nasıl incelenmesi gerektiği konusundaki makaleyi inceleyebilirsiniz. Makale Uzman Forex tarafından hazırlanmıştır.

Piyasada fiyatlar bir trend yönünde hareket eder. Arz ve talep bu trendin yönünü belirler. Trend çizgileri fiyatların yönünü belirginleştiren ve analistler tarafından belirli kurallara göre çizilen doğrulardır. Tüm doğrular gibi trend çizgilerini çizmek için de en az iki nokta gerekir.  Trend çizgilerinin analizciye bir fayda sağlaması için belirli kurallara uygun şekilde çizilmesi gerekir. Yanlış çizilen bir trend çizgisi analisti yanıltarak yanlış yorumlar yapmasına neden olur. 3 farklı trend çizgisi söz konusudur.1.    Artan trend çizgisi(Boğa Piyasası)
2.    Azalan trend çizgisi (Ayı Piyasası)
3.    Yatay trend çizgisi (Balık Piyasası)

Trend çizgileri trendin yönünü daha belirgin şekilde ortaya koyar. Trend çizgileri fiyat hareketlerinin tepe ya da dip noktalarından geçen düz bir çizgi ile çizilir.

Yükselen piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin dip noktalarından çizilir. Artan trendler en az iki dip noktadan geçmeli ve pozitif eğimli olmalıdır. Burada trend çizimi için en düşük fiyatlar gözönünde bulundurulmalıdır.

Alçalan piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin tepe noktalarından geçen doğrudur. Alçalan trendler en az iki tepe noktasından geçmeli ve negatif eğimli olmalıdır.

 

Trend Kanalları

Fiyatların, çoğu zaman trend çizgisinden belirli bir mesafe uzaklaştıktan sonra tekrar trende doğru hareket ettiği gözlenir. Gerçekte trende paralel çizilen bir çizgi ile trend çizgisi arasında hareket yaşanır. Kanalların çizilebilmesi için öncelikle bir trend çizilmeli ve buna en yüksek(ya da en düşük) fiyat seviyesinden geçen paralel bir çizgi çizilmelidir.Yükselen piyasada kanal çizgisi direnç görevi görürken, alçalan piyasada ise destek olarak algılanır.