Turkcell hakkında Bilgi Teknolojileir ve İletişim Kurulu ağır bir ceza verdi. Turkcell hisse yorumu ve şirket haberleri ile hisse seneleri ve hisse tiyolarını sitemizden takip edebilirsiniz:

Nisan, Mayıs Haziran ayları ‘operasyon’ ayları olarak tarihe geçecek. İki gün önceki borsa operasyonu gibi geçen sene de nisan ayında da cep telefonu dinleme operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu operasyonunu gündeminde de eski futbolcular yer alıyordu. İstanbul başta olmak üzere 4 ilde bir suç örgütüne yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonda, eski milli futbolcu ve futbol yorumcularının da aralarında yer aldığı 36 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şebekenin cep telefonlarını yasal olmayan bir şekilde dinlettirdiği iddia ediliyordu. İddianın bir tarafında eski futbolcu, yeni futbol yorumcuları vardı. Bir tarafından ise bu dinleme olayında kusuru olup olmadığı merak edilen cep telefonu operatörü Turkcell vardı. Malum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu da olay ile ilgili olarak bir soruşturma açmıştı. İşte o soruşturma Nisan ayında sonuçlandı. Yani karara bağlandı. Ve Kurul, Turkcell’in de bu süreçte bazı kusurları olduğu kararına vardı. Kurul’un kararı FİNANS GÜNDEM’e ulaştı. Bizde İki ay önce verilen cezayı nedenleri ile birlikte bir kez daha yazma gerekeği duyduk.

Peki Kurul kararında kusur nasıl tanımlanıyor? Bu tanımlamaya gelmeden önce süreç ile ilgili kısa bilgi aktaralım. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, yasal olmayan yollarla yapılan telefon dinlemeleri ile ilgili basında yer alan haberler kapsamında ‘gizliliğin ihlali” ile ilgili Turkcell ile ilgili bir soruşturma başlatmıştı.

Kurul soruşturmayı nisan ayında tamamladı ve 19 Nisa’ta karara bağladı. Kurul, Turkcell’e ağır para cezası kesti? BorsaGündem Kurul kararına ulaştı. Peki Turkcell’e bu soruşturmanın neresinde ve neden para cezasına çarptırıldı?

Kurul kararını aktarmadan önce hemen belirtelim. Turkcell, kişisel bilgilerin paylaşımı konusunda Turkcell’un gerekli özeni göstermediği kararına vardı. Kurul, kararında kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına yönelik olarak kişisel bilgilere erişimlerin kayıtlarının tutulduğu, ancak bu işlem kayıtlarının ve personelin eriştiği bilgilerin görev tanımı çerçevesinde gerekli olup olmadığının incelenmesini içeren denetim faaliyetlerinde zafiyeti bulunduğunu belirtti.

Yani Turkcell yönetiminin gizli bilgilerini paylaşımı konusunda personelini denetlemekte yetersiz kaldığı belirtti. Bunun için de Turkcell’e 2008 yılından bir önceki takvim yılı olan 2007 yılı cirosunun (7.483.035.848,69) on binde on beşi oranına denk gelecek şekilde para cezası kesilmesine karar verdi.

Turkcell yönetiminin ihlal ettiği madde ise öyle: “İşletmecinin, haberleşmenin gizliliğine, milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı davranışlarda bulunması, işletmeci ve çalışanların yasaların öngördüğü istisnalar dışında haberleşmeyi engellemesi, gizliliğine dokunması, başkalarına bildirmesi ve açıklaması gibi hükümleri ihmal edilmiş olduğununu anlaşıldığına karar verdi.
Kaynak:borsagundem.com